Lidmaatschap

U wordt lid door overmaking van € 10 op rekeningnummer NL82 INGB 0003322055 t.n.v. Vereniging Park Haagseweg Amsterdam, onder vermeldig van uw straat en huisnummer, anders weten wij niet welk adres het betreft. De contributie wordt jaarlijks geheven.

Een tip: als u bankiert via internet, maak dan een jaarlijks terugkomende overschrijving van uw contributiebetaling. Graag de afschrijvingsdatum op 31 maart zetten, dan kan een eventuele contributiewijziging vanuit de ALV nog worden meegenomen.