Het bestuurlijk stelsel is de manier waarop de stad wordt bestuurd door de gemeenteraad, het college van B en W en de bestuurscommissies van de stadsdelen. De gemeente Amsterdam organiseert binnenkort een inspraakronde over de plannen voor de verbetering van het bestuurlijk stelsel.

In januari dit jaar stond het advies hierover van stadsdeelcommissie Nieuw-West aan het centrale bestuur van Amsterdam op hun politieke agenda. Onze voorzitter heeft tijdens die bijeenkomst gebruikgemaakt van de inspraakmogelijkheid en namens onze vereniging laten weten wat voor ons als bewoners het probleem van het functioneren van de stadsdeelcommissie in Nieuw-West is. Hieronder de tekst: 

Beste Stadsdeelcommissieleden,
Allereerst wil ik u bedanken voor de ons geboden gelegenheid om hier nu in te spreken. Uw tijd is ook beperkt dus ik zal het kort en bondig houden.
Mijn naam is Tom de Kool en ik spreek als voorzitter van de Bewonersvereniging Park Haagseweg. Park Haagseweg telt 400 woningen. Onze vereniging bestaat 30 jaar en heeft ongeveer 200 leden. In Amsterdam is onlangs de nota over het functioneren van de bestuurlijke organisatie -inclusief de stadsdelen- van Necker van Naem verschenen. Daaruit blijkt een grote kloof tussen politiek, ambtelijk apparaat en bewoners. Voor ons als bewoners is dat geen verrassing. Wij hebben u, de stadsdeelcommissieleden van Nieuw-West niet voor niets de laatste nieuwsbrief van onze vereniging via de mail doen toekomen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de heer Alkaduhimi te bedanken. U heeft, helaas als enige, ons bedankt voor de toezending. Maar wij zijn altijd blij met een reactie. Helemaal als die van bestuur of gemeentelijk apparaat komt.
Wij zijn ervan overtuigd, dat een goede bewonersparticipatie een bijdrage levert aan betere besluiten en maatregelen. Dat geldt zowel voor het stadsdeel als voor het gemeentelijk bestuur. In onze laatste nieuwsbrief vindt u helaas veel voorbeelden waar dit veel beter had kunnen verlopen. Het is hier niet het moment om daar uitgebreid op in te gaan, maar mocht u de nieuwsbrief hebben gelezen en op een of meer onderdelen actie willen ondernemen dan houden wij ons aanbevolen.

U mag reageren op de nota over het bestuurlijk stelsel. U bent de ogen en oren van de stad in ons stadsdeel en wij zijn de ervaringsdeskundigen. Daarom willen wij graag input leveren voor uw reactie aan de centrale stad.

  1. We vinden het een gemiste kans, dat de kennis en ervaring van onze en waarschijnlijk ook andere bewonersverenigingen niet actief en in een vroeg stadium gebruikt worden. Wij pleiten voor een tijdige informatie-uitwisseling, zodat een gelijkwaardige dialoog kan plaatsvinden. Met afspraken over hoe het bestuur omgaat met de inbreng van de bewoners. Ga te rade bij bewonersverenigingen met al hun kennis en ervaring. Nu gebeurt dat vaak laat of helemaal niet. Er bestaan dan al vaak kant-en-klare-plannen met een informatieachterstand voor burgers, die dan al niet meer in te halen valt. Zorg daarom dat de politieke en ambtelijke informatie zo vroeg mogelijk ook bij de bewonersvereniging bekend is.
  2. De huidige constellatie met politiek gekozen stadsdeelbestuur en stadsdeelcommissie leidt er in de praktijk toe, dat bewonersinbreng allereerst in de politieke context wordt bekeken: Wat vindt mijn partij ervan, c.q. wat vindt de wethouder ervan. Ik ben benieuwd of u dat zelf ook wel eens zo ervaart. In onze zienswijze zou de eerste insteek moeten zijn: Dit vinden de bewoners, hoe kunnen we hen faciliteren? Nu hebben wij als vertegenwoordigers van bewoners vaak het gevoel tegen muren aan te lopen.

Dank u wel voor uw luisterend oor en wij zijn te allen tijde beschikbaar om hierover en over nu lopende zaken met u van gedachten te wisselen.