ALV Park Haagseweg
Maandag 8 april 2019 om 20.00 uur
Huis van de Wijk België, Hageland 119

Interesse in het wel en wee van Park Haagseweg en de vereniging? Alle leden zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering!

Let op: de ALV is niet in Radion zoals de afgelopen jaren, maar in het Huis van de Wijk, bij winkelcentrum Belgiëplein.

Nog geen lid? Word lid voor maar 10 euro per jaar!

De agenda volgt.

Download hier het verslag van de ALV van vorig jaar.

Onderstaande mail ontvingen wij van onze gebiedsmakelaar Marleen de Groot:


Geachte bewoners en leden van de Vereniging Park Haagseweg,

In het gebied Nieuw Sloten & Sloten bestaat al sinds een aantal jaren een zg. "Regiegroep". Dit is een groep bewoners die – met ondersteuning vanuit het Huis van de Wijk – 1 x in de 6 weken op de maandagavond van 19 tot 21 uur bijeen komt in het Huis van de Wijk België om de ingediende bewonersinitiatieven uit de beide wijken te beoordelen. De Regiegroep beheert hiervoor een budget van het stadsdeel van zo'n € 42.500,00 van waaruit dergelijke initiatieven ( groot en klein) gefinancierd kunnen worden.

De Regiegroep streeft er naar om telkens een afspiegeling te zijn van de bewoners uit de wijk en daarvoor ziet men ook graag dat zich bewoners melden voor de regiegroep die uit verschillende buurten binnen Nieuw Sloten en Sloten komen. Recent zijn er een paar plekken vrijgekomen in de Regiegroep en heeft men geconstateerd dat het tot op heden nog niet gelukt is een vertegenwoordiger vanuit de Park Haagseweg te verbinden aan deze groep.

Vanuit de Regieroep heeft men mij als gebiedsmakelaar gevraagd of ik het eerste contact wilde leggen tussen u en de coördinator van de Regiegroep, Stefania Maginzali van het Huis van de Wijk België. Mocht u belangstelling hebben voor deze Regiegroep of een keer vrijblijvend een vergadering willen bij wonen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Stefania Maginzali.

Met vriendelijke groet,

Marleen de Groot

Gebiedsmakelaar Nieuw Sloten

Stadsdeel Nieuw-West


Enthousiast geworden? Neem snel contact op door een e-mail te sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eindelijk gaat hij er komen: de allereerste buurtborrel. Afgelopen jaar is het helaas niet gelukt om iets te plannen. We hebben nu een leuke en enthousiaste club mensen gevonden die de organisatie van de buurtborrels op zich wil gaan nemen.

De organisatie is in handen van Gabrielle Janssen, Joke Baars, Geri Brandjes, Doric Steevensz en Jessica Brom. Met deze club hopen we in het nieuwe jaar vaker een borrel te kunnen organiseren. Bijkletsen met medebuurtbewoners, nieuwe mensen ontmoeten en samen proosten op een gelukkig 2019 in Park Haagseweg? Zet 26 januari 2019 van 17:00 tot 20:00 uur in de agenda.

Ver lopen is niet nodig: de locatie is Manege de Ruif, Sloterweg 675 (tegenover de nieuwe wijk Route 1066).

Elk lid krijgt twee consumptiebonnen per adres (kinderen 1 bon) van de vereniging. Ook zijn er diverse snacks, salades en broodjes te verkrijgen.

Aanmelden is wel nodig, zodat de manage weet hoeveel mensen er komen. Dit kan door uiterlijk 14 januari a.s. te mailen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tot de 26e!

De feestdagen komen eraan! De kerstboom staat te stralen aan de Louis Armstrongstraat. Helaas zijn de feestdagen ook voor inbrekers een feest. Onze gebiedsbeheerder Marleen de Groot attendeerde ons op de volgende nuttige pagina van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid:

Zo zorg je dat inbrekers je huis rond de feestdagen links laten liggen

De belangrijkste tips hieruit:

  1. Laat social media achterwege. Vertel niet aan jan en alleman dat u niet thuis bent.
  2. Lang weg? Zorg dat iemand de post van de deurmat haalt.
  3. Zorg uw huis voldoet aan het Poltiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
  4. Krakend grind en lampen die aanspringen schrikken af.
  5. Sluit je aan bij buurtpreventie-apps, de PHw Alert-app in ons geval.

Voor uitgebreidere tips, zie het artikel.

Stel ook uw buren op de hoogte als u er niet bent. Ze kunnen dan een oogje in het zeil houden.

Afgelopen september stuurde Vereniging Park Haagseweg een nieuwsbrief naar alle bewoners van onze mooie wijk. Naast antwoorden op de enquête die erin zat, heeft dit een aantal nieuwe leden opgeleverd. Welkom allen!

De enquête is in totaal 38 keer ingevuld. De uitkomst van de enquête is dat er aan vrijwel alle onderwerpen waarde wordt gehecht. Als allerbelangrijkste onderwerpen kwamen contact met de gemeente over openbare ruimte, belangenbehartiging naar de gemeente toe en ontwikkelingen in het kader van leefbaarheid uit de bus. De onderwerpen onder de kopjes Contact onderhouden met de gemeente en Ontwikkelingen in de gaten houden scoren sowieso gemiddeld erg hoog. Hieruit kan geconcludeerd worden dat bewoners deze taken van de vereniging het belangrijkst vinden. Lees hieronder verder voor nog meer uitslagen en wat je kunt doen om mee te helpen.

Read more ...